Pokyny a preventivní opatření při manipulaci s  naimpregnovaným řezivem